baş_banner

AC EV zarýad

zx

Charaşaýyş töleg stansiýalary
Doly zarýad beriň.Öýüňizde elektrik ulagyňyzy güýçlendirip wagtyňyzy tygşytlaň..Ok
ýolda durmaly

Electrichli elektrik awtoulaglaryna dakmak arkaly zarýad bermeli.
Adaty diwar rozetkasy ýa-da EV zarýad bekedi bilen zarýad berip bilersiňiz.

Doly zarýad almak üçin sarp edilýän wagt zarýad beriş derejesine ýa-da tizligine we batareýanyň näçeräkdigine esaslanýar.

Öýde zarýad bermek bilen bir gije super arzan, ýaşyl energiýadan peýdalanyp bilersiňiz.

EV zarýad beriş stansiýalarynyň aýratynlyklary

Innowasiýa dizaýny:
AC EV zarýad beriji, adaty görnüşiň açylmagy bilen zarýad beriş tejribesini gowulandyrmak üçin döredilen çeper eser.

LED düşündiriş:
LED çyrasy reňkleriň üýtgemegi bilen zarýad beriş ýagdaýyny görkezýär we adam gözüne göni ýalpyldawuk bolmazlyk üçin dem alýan ýagtylygy kabul edýär.

Ulanmak aňsat:
Ulanyjy üçin amatly dizaýn, gurmak, hyzmat etmek we ulanmak üçin aňsat.

Her EV bilen utgaşykly:
Bazardaky islendik EV-leri zarýad berip bilýän J1772 / Type 2 birleşdirijisini ulanýar.

Habaryňyzy goýuň:

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň